Ochrona środków zgromadzonych w ramach PPE

Rzeczpospolita , autor: Izabela Rakowska-Boroń , oprac.: GR

kwi 22, 2009


Ochrona środków zgromadzonych w ramach PPE

RZECZPOSPOLITA (2009-04-22) autor: IZABELA RAKOWSKA-BOROŃ

 

Firma, która znajdzie się w kryzysowej sytuacji, a prowadzi pracowniczy program emerytalny, nie może pożyczyć pieniędzy gromadzonych na koncie PPE. Środki zgromadzone w ramach PPE są niezależne od pracodawcy.
Pieniędzmi zgromadzonymi na rachunkach uczestników programu zarządza instytucja finansowa, z którą pracodawca zawarł umowę, np. zakład ubezpieczeń. Pracodawca nie może zatem pożyczyć środków zgromadzonych w ramach PPE. Nie ma też możliwości, aby – choćby czasowo – przekazać je na inne cele.
A od tych pieniędzy są naliczane składki na ubezpieczenia społeczne.

Opracowanie: Ewa Suszek

Więcej w Rzeczpospolitej z 22.04.2009 r.