Studenckie staże integracyjne

www.niepelnosprawni.pl , autor: , oprac.: GR

kw. 22, 2009

Studenckie staże integracyjne
RZECZPOSPOLITA (2009-04-22)

 

Niepełnosprawni studenci mogą w swoich oddziałach ZUS odbyć praktyki lub staże zawodowe. Praktyki mają trwać od dwóch do ośmiu tygodni, staże natomiast – od trzech do sześciu miesięcy.
W strategii zarządzania zasobami ludzkimi na lata 2009 – 2012 ZUS opracował dwa programy, które mają poprawić wskaźnik zatrudnienia takich osób.

 

Opracowanie: Ewa Suszek

Więcej informacji na portalu www.niepelnosprawni.pl.