Pracodawca musi przygotować wykaz stanowisk w firmie

Gazeta Prawna , autor: Bożena Wiktorowska , oprac.: GR

kwi 23, 2009

Pracodawca musi przygotować wykaz stanowisk w firmie
GAZETA PRAWNA (2009-04-23) autor: BOŻENA WIKTOROWSKA

Od 2010 roku pracodawcy mają płacić dodatkowe składki na Fundusz Emerytur Pomostowych, więc tego czasu muszą także przygotować wykazy stanowisk pracy i osób, które wykonują prace w szczególnych warunkach lub charakterze.
Pracodawca sam musi określić liczbę stanowisk i osób uprawnionych do emerytur pomostowych.

Załącznik do ustawy wylicza 24 rodzaje prac o szczególnym charakterze. W większości przypadków wiążą się one z konkretnymi zawodami. Ustawa również bardzo precyzyjnie określa parametry czynników ryzyka, których występowanie na stanowisku, gdzie wykonywany jest rodzaj pracy podany w wykazie, uprawnia do emerytury pomostowej.
W przypadku pracy w szczególnych warunkach można to ryzyko zmierzyć, chociaż ocena ryzyka na stanowiskach pracy już dawno powinna być przeprowadzona przez wszystkich pracodawców.

Opracowanie: Ewa Suszek

Więcej w Gazecie Prawnej z 23.04.2009 r.