Grunty rolne nie przeznaczone pod budowę nie są objęte VAT

Rzeczpospolita , autor: Grażyna J. Leśniak , oprac.: GR

kwi 23, 2009

Grunty rolne nie przeznaczone pod budowę nie są objęte VAT
RZECZPOSPOLITA (2009-04-23) autor: GRAŻYNA J. LEŚNIAK

Sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność rolną Skarbu Państwa jest zwolniona od podatku.
Dostawa gruntów co do zasady podlega opodatkowaniu VAT. Jednak nie w każdym wypadku pojawi się obciążenie podatkiem od towarów i usług. Aby odpłatna dostawa gruntów podlegała opodatkowaniu tym podatkiem, musi być realizowana przez podatnika VAT, a jej przedmiotem musi być nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca teren budowlany lub przeznaczony pod zabudowę.

Sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej będzie korzystać ze zwolnienia od VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy jako dostawa terenu niezabudowanego innego niż teren budowlany oraz przeznaczony pod zabudowę.
Tak uznał dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w swojej interpretacji z 31 marca 2009 r. (nr IPP-P1/443-142/09-2/AW).

 

Opracowanie: Ewa Suszek

Wiecej w Rzeczpospolitej z 23.04.2009 r.