Sprzeciw przedsiębiorcy wstrzyma prowadzone czynności

Rzeczpospolita , autor: Biuro Pełnomocnika Ds. Osób Niepełnosprawnych , oprac.: GR

kwi 24, 2009

Sprzeciw przedsiębiorcy wstrzyma prowadzone czynności
RZECZPOSPOLITA (2009-04-24) autor: BON

 

Od 7 marca przedsiębiorcy, w przypadku naruszenia przez kontrolujących ich urzędników przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. nr 155, poz. 1095 ze zm.), mogą wnieść sprzeciw wobec wykonywania czynności kontrolnych.

Uprawnienie takie przysługuje, gdy organy kontroli nie zawiadamiają ich o zamiarze wszczęcia kontroli. Pamiętajmy jednak, że organy mogą podjąć czynności kontrolne bez zawiadomienia przedsiębiorcy (np. kontroli niezbędnej dla przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa).
Sprzeciw można wnieść również wtedy, gdy organ rozpoczyna kontrolę przed upływem 7 dni lub po upływie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o kontroli lub gdy kontrolujący nie informują przedsiębiorcy o jego prawach i obowiązkach, działalność przedsiębiorcy kontrolowana jest w tym samym czasie przez dwa lub więcej organów kontroli oraz gdy przekroczone zostały limity czasu trwania kontroli.
Sprzeciw dopuszczalny jest również wtedy, gdy kontrolujący nie okazują przedsiębiorcy legitymacji służbowej oraz upoważnienia do wszczęcia kontroli.

Istotne jest to, że wniesienie sprzeciwu powoduje wstrzymanie czynności kontrolnych przez ten organ kontroli, którego sprzeciw dotyczy.

Opracowanie: Ewa Suszek

Więcej w Rzeczpospolitej z 24.04.2009 r.