Niższe składki ZUS dla początkujących biznesmenów.

www.niepelnosprawni.pl , autor: Anna Godziuk , oprac.: GR

kwi 24, 2009

Niższe składki ZUS dla początkujących biznesmenów
Źródło: www.niepelnosprawni.pl, autor: Anna Godziuk

Ulgi w opłacaniu składek dotyczą początkujących przedsiębiorców, którzy założą pozarolniczą działalność gospodarczą,.
Aby otrzymać dofinansowanie trzeba spełniać następujące warunki :
– w okresie ostatnich 60 miesięcy przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej osoba ta nie prowadziła pozarolniczej działalności gospodarczej.
– nie będzie wykonywała działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy.
Niepełnosprawny przedsiębiorca może opłacać niższe składki na ubezpieczenia społeczne przez dwa lata od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności. Najniższa podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne będzie wynosiła wówczas 30 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, tj. 382,80 zł od 1 stycznia 2009 r.
Osoba z znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności prowadząca własną działalność gospodarczą, która uzyskuje przychody w wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 50 proc. kwoty najniższej emerytury lub opłaca podatek w formie karty podatkowej jest zwolniona z opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Opracowanie: Grzegorz Rodziewicz
przeczytaj cały artykuł >>