Zmieniając stażowy w nagrodę jubileuszową, zredukujesz wydatki

Rzeczpospolita , autor: Arkadiusz Mika , oprac.: GR

kwi 24, 2009

Zmieniając stażowy w nagrodę jubileuszową, zredukujesz wydatki
RZECZPOSPOLITA (2009-04-24) autor: ARKADIUSZ MIKA

Dodatek stażowy jest składnikiem wynagrodzenia nie tylko w budżetówce. Wypłaca go także wiele firm prywatnych, szczególnie tych większych, w których działają związki zawodowe, lub tych które niegdyś zostały sprywatyzowane. Służy premiowaniu długoletniego doświadczenia na rynku pracy.
Przyjęło się, że dodatek stażowy jest na ogół ustalany jako pewna wartość procentowa wynagrodzenia, która zwykle wzrasta z każdym przepracowanym rokiem. Jest wypłacany z reguły razem z podstawową pensją pracownika i tak jak wynagrodzenie zasadnicze podlega, niestety, wszystkim obciążeniom podatkowo-składkowym.

Istnieje jednak możliwość doceniania pracowników o długim stażu w inny sposób niż poprzez wypłacanie im dodatku stażowego. Chodzi tu o nagrody jubileuszowe, które można przyznać pracownikom również w prywatnej firmie na wzór rozwiązania obecnego w sektorze budżetowym.
Jaki cel ma zastąpienie dodatku stażowego nagrodą jubileuszową ? Otóż nagroda jubileuszowa jest nieoskładkowana. Zwolnienie wynika z § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. nr 161, poz. 1106 ze zm.). Jego konsekwencją jest to, ze pracownik otrzymuje wyższą kwotę świadczenia na rękę, a pracodawca oszczędza na składkach ZUS finansowanych przez siebie.

Oczywiście nie wystarczy zastąpić nazwy dodatek stażowy” nazwą nagroda jubileuszowa” i korzystać co miesiąc ze zwolnienia składkowego wypłacając taką nagrodę”. Aby było to możliwe, nagrody takiej nie można wypłacać pracownikowi częściej niż co pięć lat. To wciąż oznacza, że w grę wchodzi wiele rozwiązań. Można wypłacać nagrody po pięciu, dziesięciu, 15,20 latach itd. albo np. po siedmiu latach, 12,17 latach itd. Nie ma przeszkód, by wypłacać ją rzadziej niż co pięć lat np. co dziesięć lat w okrągłe jubileusze: po dziesięciu, po 20, po 30 latach.
Warto podkreślić, że w kwestii zwolnienia składkowego przepisy nie ograniczają możliwości premiowania przez pracodawcę wyłącznie zakładowego stażu pracy. Oznacza to, że zwolniona ze składek nagroda jubileuszowa może być przyznana zarówno za ogólny staż pracy, jak i za zakładowy.

Procedura zmiany dodatku stażowego na nagrodę jubileuszową jest uzależniona od tego, w jakim akcie prawa zakładowego jest uregulowana kwestia jego wypłaty. W przypadku firm zatrudniających co najmniej 20 pracowników zmiany na ogół będzie wymagał regulamin wynagradzania. Na to muszą się zgodzić związki zawodowe, jeśli tu działają (art. 77 § 4 kp.).
Zmiana regulaminu wymaga, po uzgodnieniu nowych treści, podania do wiadomości pracowników w sposób przyjęty u pracodawcy. Wejdzie w życie w ciągu dwóch tygodni od tego dnia.

Opracowanie: Andrzej Jurczewski

Więcej w Rzeczpospolitej z 24.04.2009 r.