Co urzędnicy będą chcieli sprawdzić w naszej firmie?

Rzeczpospolita , autor: Joanna Bonecka , oprac.: GR

kwiecień 27, 2009

Co urzędnicy będą chcieli sprawdzić w naszej firmie?
RZECZPOSPOLITA (2009-04-27) autor: JOANNA BONECKA

W komunikacie resortu finansów czytamy, że kontrole będą skierowane na zwalczanie nieprawidłowości związanych z:
– unikaniem płacenia podatku akcyzowego, ze szczególnym uwzględnieniem opodatkowania obrotu paliwami płynnymi,
– oszustwami w zakresie podatku od towarów i usług w obrocie wewnątrzwspólnotowym, w tym „przestępstwami karuzelowymi”,
– wyłudzaniem VAT poprzez fikcyjne faktury,
– unikaniem płacenia podatku dochodowego poprzez przerzucanie dochodów do podmiotów powiązanych,
– ujawnianiem i zwalczaniem szarej strefy, w tym w handlu i usługach internetowych oraz nie ujawnianiem wszystkich przychodów i ich źródeł,
– gospodarowaniem środkami publicznymi i mieniem Skarbu Państwa.

Nieprawidłowości ujawnione w toku działań kontroli skarbowej będą podstawą do prowadzenia przez inspektorów postępowań na podstawie przepisów kodeksu karnego skarbowego i kodeksu postępowania karnego.

 

Opracowanie: Ewa Suszek

Wiecej w Rzeczpospolitej z 27.04.2009 r.