Świadczenia kompensacyjne zamiast emerytur pomostowych

Gazeta Prawna , autor: Bożena Wiktorowska , oprac.: GR

kw. 27, 2009

Świadczenia kompensacyjne zamiast emerytur pomostowych
GAZETA PRAWNA (2009-04-27) autor: BOŻENA WIKTOROWSKA

Wysokość świadczenia kompensacyjnego przyznawanego nauczycielom z długim stażem pracy będzie taka sama jak emerytury pomostowej.

Sejm uchwalił projekt ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych, zgodnie z którym prawo do nich będą mieć nauczyciele, którzy w latach 2009-2014 (bez względu na płeć) ukończą 55 lat. W kolejnych latach wiek uprawniający do przechodzenia będzie zależał od płci. Do 2024 roku kobiety będą mogły wcześniej kończyć aktywność zawodową, mając 55 lat. W przypadku mężczyzn wiek uprawniający do skorzystania ze świadczenia kompensacyjnego będzie wydłużany o rok co dwa lata.
Osoby składające wnioski o przyznanie takich świadczeń będą musiały legitymować się 30-letnim okresem składkowym i nieskładkowym, w tym 20 latami pracy w szkołach co najmniej na 1/2 etatu. Dodatkowo będą musiały rozwiązać stosunek pracy. Otrzymają 100% świadczenia liczonego na podstawie zgromadzonego kapitału na emeryturę, a nie 80%, jak zakładał pierwotny projekt ustawy.

 

Opracowanie: Ewa Suszek

Więcej w Gazecie Prawnej z 27.04.2009 r.