Napiwek nie stanowi obrotu, nie jest więc objęty VAT
RZECZPOSPOLITA (2009-04-27)

Pracownik przedsiębiorcy otrzymujący napiwek nie ma obowiązku opodatkowania VAT otrzymanych pieniędzy. Dzieje się tak, gdyż czynności, za które ewentualnie otrzyma napiwek, wykonuje w ramach stosunku pracy łączącego go z przedsiębiorcą. Nie działa w charakterze podatnika, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o VAT. Wynika tak z interpretacji Izby Skarbowej w Poznaniu z 15 grudnia 2008 r. (rLPP2/443-856/o8-z/MN).

W przypadku, gdy kwoty napiwków będących świadczeniem klienta całkowicie dobrowolnym, nie wyodrębnionym na rachunku, wystawionym dla nabywcy usługi gastronomicznej, pozostającym poza stosowanym cennikiem świadczonych usług oraz prowadzoną przez przedsiębiorcę ewidencją dla potrzeb VAT, jako suma pieniędzy adresowana i przekazana na rzecz pracownika bezpośrednio świadczącego obsługę nagrodzoną napiwkiem – nie stanowi dla podatnika prowadzącego lokal gastronomiczny obrotu będącego podstawą opodatkowania VAT. Podatku od napiwków nie trzeba zatem płacić.

Opracowanie: Ewa Suszek

Więcej w Rzeczpospolitej z 27.04.2009 r.