Dają na komputery

GAZETA POMORSKA , autor: Michał Zaręba , oprac.: GR

lut 8, 2007

Szansa dla niewidomych i niedowidzących. Dają na komputery. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchamia kolejną edycję programu, którego celem jest zakup komputerów przez niepełnosprawnych. Program skierowany jest przede wszystkim do osób niewidomych i niedowidzących. Kobiet i mężczyzn aktywnych zawodowo dzieci i młodzieży oraz osób, które nie posiadają zdolności do czynności prawnych w wieku od 18 do 16 lat. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest posiadanie ważnego orzeczenia lekarskiego i odpowiednie wynagrodzenie przypadające na jednego członka rodziny. Za otrzymane dofinansowanie możliwe będzie zakupienie profesjonalnego komputera oraz udział w innych formach rozwoju zawodowego. Ma on również pomóc w usamodzielnieniu się, zdobyciu umiejętności ułatwiających zatrudnienie i samodzielne wykonywanie pracy, w samodzielnej nauce i zdobywaniu wiedzy. W programie nie mogą uczestniczyć m.in. osoby, które korzystając ze środków PFRON, nie dotrzymały warunków umowy, osoby które posiadają zobowiązania wobec tej instytucji. A także niepełnosprawni, w których rodzinach dochód brutto na jedną osobę przekracza 2247,75 zł. Wnioski składać można do 15 marca, w oddziałach właściwych dla miejsca zamieszkania. Podstawą dofinansowania jest pozytywnie rozpatrzony wniosek, a jego wielkość zależy od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Szczegółowe informacje na temat możliwości udziału w programie można uzyskać w Oddziale Kujawsko – Pomorskim PFRON w Toruniu Szosa Chełmińską 28 oraz telefonicznie (056) 65-46-692, 62-21-550,65-55-128,62-25-157.