Stosując zwolnienie z VAT, fiskus może pozbawić odliczenia
RZECZPOSPOLITA (2009-04-28)

Zastosowanie zwolnienia przez organy podatkowe przewidzianego dla instytucji działających w interesie publicznym w zakresie usług kulturalnych, takich jak archiwa wobec osoby fizycznej, jest działaniem na jej niekorzyść.

Z VAT zwolnione są usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy o VAT, czyli usługi związane z kulturą, w tym również usługi twórców i artystów wykonawców, w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagradzane w formie honorariów za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania, usługi związane z rekreacją i sportem – z wyłączeniem wstępu oraz wypożyczania wydawnictw (PKWiU 22.11, 22.12, 22.13) w zakresie usług świadczonych przez biblioteki, archiwa, muzea i innych usług związanych z kulturą (PKWiU 92.5).

We wspomnianej klasyfikacji mowa jest o usługach archiwów w znaczeniu usług świadczonych przez instytucje prawa publicznego zwane archiwami, a nie o usługach archiwizacyjnych.

 

Opracowanie: Ewa Suszek

Więcej w Rzeczpospolitej z 28.04.2009 r.