Jak przenieść koszty na kontrahenta

Rzeczpospolita , autor: , oprac.: GR

kwi 28, 2009

Jak przenieść koszty na kontrahenta
RZECZPOSPOLITA (2009-04-27)

Wynajmujący może refakturować na najemcę opłaty za telefon lub energię, ale już nie podatek od nieruchomości, ponieważ nie jest on kupioną usługą, z której korzysta kontrahent.
Ustawa o VAT nie reguluje zasad refakturowania kosztów.

Podstawą opodatkowania VAT jest obrót czyli kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o zawarty w cenie podatek. Dodatkowe opłaty powinny więc być uwzględniane przy kalkulacji wynagrodzenia za usługę podstawową i opodatkowane właściwą dla niej stawką VAT.

Opracowanie: Ewa Suszek

Więcej w Rzeczpospolitej z 27.04.2009 r.