Został tylko tydzień, by wystąpić o zwrot składek

Rzeczpospolita , autor: MICHAŁ JAKUBOWSKI , oprac.: GR

kwiecień 29, 2009

Do 8 maja trzeba złożyć wniosek, jeśli ZUS ma oddać nienależnie wpłacone pieniądze w okresie od stycznia 1999 r. do 7 maja 2003 r.

Ten termin wynika z art. 5 ust. 2 ustawy z 28 marca 2008 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 67, poz. 411). Zwrot nienależnie opłaconych składek, które w momencie wejścia w życie nowelizacji były już przedawnione, nastąpi pod warunkiem złożenia wniosku w ciągu 12 miesięcy, licząc od 8 maja 2008 r.

Po 8 maja ubezpieczony bezpowrotnie straci możliwość odzyskania nadpłaconych kwot.

Nowelizacja z 28 marca 2008 r. dała podstawę do zwrotu nadpłaconych po 8 maja 2008 r. składek ubezpieczonemu, gdy płatnik już nie istnieje. Chodzi o art. 24 ust. 6f ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2007 r. nr 11, poz. 74), który został przez nią dodany. Wynika z niego, że w razie braku płatnika składek lub jego następcy prawnego ZUS jest zobowiązany zawiadomić ubezpieczonego o kwocie nienależnie opłaconych składek w części sfinansowanej z jego środków i na jego wniosek zwrócić te pieniądze.