Zwrot oszczędności ze IKE tylko w gotówce

Gazeta Prawna , autor: Paweł Jakubczak , oprac.: GR

kwi 30, 2009

Na własną emeryturę w IKE będzie mógł oszczędzać każdy, kto ukończył 16 lat. Oznacza to, że wpłat będą mogli dokonywać nierezydenci, czyli osoby, które przebywają w Polsce krócej niż 183 dni. Tak wynika z projektu ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych. Został on wysłany do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych. Obecnie mogą wpłacać na IKE tylko osoby, które ukończyły 16 lat i mają status polskich rezydentów podatkowych, czyli są objęci nieograniczonym obowiązkiem podatkowym. Chodzi o kogoś, kto ma miejsce zamieszkania na terytorium Polski i tutaj posiada centrum interesów osobistych lub gospodarczych lub przebywa w Polsce dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Projekt wprowadza także dwie zmiany dotyczące częściowych zwrotów pieniędzy zgromadzonych na IKE.
1. Odsetki od takich środków będą naliczane na dzień ich zwrotu.
2. Częściowe zwroty będą dokonywane w formie pieniężnej.
Możliwość wypłat w ratach obowiązuje od 1 stycznia 2009 r. Wprowadziła je ustawa z 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 220, poz. 1432). Oszczędzający może wypłacić część pieniędzy z konta i nie spowoduje to rozwiązywania umowy. Jednak od tej kwoty zapłaci podatek od dochodów kapitałowych. Dzięki temu rozwiązaniu ktoś będzie mógł np. spłacić kilka rat kredytu pieniędzmi z IKE