Miejsca pracy za dotację…

Gazeta Kujawska , autor: Goz , oprac.: GR

mar 19, 2007

Miejsca pracy dla niepełnosprawnych oraz dotacje do zakupu samochodów przystosowanych do przewozu osób na wózkach – to główne korzyści wynikające z Programu wyrównywania różnic między regionami".

Program wyrównywania różnic między regionami" pozwala na uzyskanie dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zakup samochodów przystosowanych do przewozu niepełnosprawnych. W minionych dwóch latach z tej możliwości skorzystały m.in.: gmina Kowal, miasto i gmina Lubraniec, miasto i gmina Chodecz, która kupiła auto dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Dom Dziecka w Lubieniu Kujawskim.

Dzięki dofinansowaniu uzyskanemu przez powiat włocławski w ramach tego programu utworzone zostały także miejsca pracy dla niepełnosprawnych. Na co najmniej 36 miesięcy zatrudnienie znaleźli niepełnosprawni m.in. w Przedsiębiorstwie Produkcyjno-Handlowo-Tran-sportowym Mariampol" w Świętosławicach oraz w Zakładzie Usług Komunalnych w Przydatkach Gołaszewskich.

W ciągu dwóch lat za pieniądze z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych utworzono 38 nowych miejsc pracy.

Więcej Gazeta Kujawska.