Pełny zasiłek po wypadku przy pracy płacą wszyscy pracodawcy

Rzeczpospolita , autor: Krystyna Tymorek , oprac.: GR

maj 6, 2009


Z tytułu wypadku przy pracy pracownikowi przysługuje zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego w wysokości 100 proc. podstawy wymiaru. Tak stanowi art. 9 ust. 1 ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (DzU nr 199, poz. 1673 ze zm.). W tej wysokości przysługuje od pierwszego dnia niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy.

Jeśli przyczyną niezdolności do pracy jest wypadek przy pracy, a zasiłek chorobowy przysługuje z więcej niż jednego tytułu, to zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego, w wysokości 100 proc. podstawy wymiaru, przysługuje z każdego z tych tytułów (art. 24 ustawy). Oznacza to, że pracownik zatrudniony w dwóch zakładach pracy, który miał wypadek przy pracy w jednym z nich, powinien w razie absencji chorobowej otrzymać zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego u obu pracodawców.

Jeżeli zatem pracownik udokumentuje należycie wypadek przy pracy, którego następstwem jest jego absencja chorobowa, powinien otrzymać również w drugiej firmie, w której pracuje  100-proc. zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego. Właściwym dokumentem będzie protokół powypadkowy z drugiego zakładu pracy, w którym wypadek się wydarzył. Protokół powinien być przedstawiony do wglądu w oryginale, a poświadczona kserokopia ma być pozostawiona w zakładzie w razie ewentualnej kontroli ZUS.

Opracowanie: Andrzej Jurczewski

Więcej w Rzeczpospolitej z dn.6.05.2009 r.