Jak korzystnie rozliczać przychody z najmu

Rzeczpospolita , autor: Marcin Jamroży , oprac.: GR

maj 8, 2009

Obowiązek podatkowy w VAT z tytułu świadczenia usług najmu (dzierżawy, leasingu) powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż z upływem terminu płatności określonego w umowie lub fakturze (art. 19 ust. 13 pkt 4 ustawy o VAT). Nie będzie zatem konieczna zapłata całości podatku VAT (za cały rok) w momencie wystawienia faktury. Jeśli wynajmujący otrzyma zapłatę za dany miesiąc (zgodnie z terminem płatności), obowiązek odprowadzenia należnego VAT do urzędu skarbowego powstanie w rozliczeniu za miesiąc, w którym wpłynie płatność.

Przepisy dotyczące terminów wystawiania faktur przewidują, że m.in. z tytułu usług najmu podatnik powinien wystawić fakturę nie później niż z chwilą powstania obowiązku podatkowego. Faktura z tytułu najmu nie może być jednak wystawiona wcześniej niż 30 dnia przed powstaniem obowiązku podatkowego (§ 11 ust. 1 i 2 rozporządzenia ministra finansów z 28 listopada 2008 r. w sprawie wystawiania faktur). Wystawienie prze 1 wynajmującego faktury za cały rok kalendarzowy, ale z comiesięcznymi terminami płatności może skutkować tym, że organy podatkowe uznają ją za wystawioną przedwcześnie, gdyż obowiązek podatkowy w stosunku do większej części należności z tytułu najmu (dzierżawy) powstawałby po 3 o dniach od daty wystawienia faktury.

 

 

Opracowanie: Ewa Suszek

Więcej w Rzeczpospolitej z dn. 7.05.2009 r.