Fiskus zmienia zdanie w sprawie pro bono, ale konieczne są nowe przepisy

Rzeczpospolita , autor: Monika Pogroszewska , oprac.: GR

maj 11, 2009

Bezpłatne porady prawne mogą być wyłączone z VAT. Potwierdza to izba skarbowa w interpretacji podatkowej.

Z przepisów nie wynika jednoznacznie, czy bezpłatna pomoc świadczona przez kancelarie wchodzi w zakres ich usług i czy w związku z tym prawnicy powinni odprowadzić od niej podatek. Organy podatkowe przyjmują zwykle, iż osoby i kancelarie muszą odprowadzić 22% VAT. Osoba korzystająca z bezpłatnej pomocy musi uznać ją za swój przychód i zapłacić podatek dochodowy.

Dyrektor Izby Skarbowej przypomniał, że zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy o VAT nieodpłatne świadczenie usług traktuje się jako odpłatne, jeśli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z tymi usługami.
Opodatkowaniu VAT podlegają tylko te usługi pro bono, w związku z którymi świadcząca je osoba może odliczyć podatek naliczony zawarty w zakupach. Poza tym usługi te nie mogą być związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa.
Jeśli podatnik nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupów związanych z nieodpłatnym świadczeniem usług, to czynności te nie podlegają VAT.

Do Sejmu trafił wcześniej projekt ustawy, zgodnie z którym bezpłatne porady prawne mają być wyłączone z VAT. Projekt zakłada, iż podatku nie płaciłyby osoby i kancelarie świadczące bezpłatne usługi na zlecenie samorządu zawodowego adwokatów, radców prawnych i doradców podatkowych oraz na zlecenie organizacji pożytku publicznego. Pomoc pro bono świadczona poza tymi instytucjami nadal byłaby opodatkowana.

Opracowanie: Ewa Suszek

Więcej w Rzeczpospolitej z dn. 8.05.2009 r.