Kontrola krzyżowa to tylko sprawdzanie dokumentów

Rzeczpospolita , autor: Przemysław Wojtasik , oprac.: GR

maj 11, 2009

Tzw. kontrola krzyżowa, czyli sprawdzanie prawidłowości i rzetelności dokumentów, to najczęściej weryfikowanie faktur, z których odliczono VAT i koszty uzyskania przychodów. Jeśli urzędnicy mają do nich zastrzeżenia, mogą sprawdzić, czy pokrywają się z dokumentami wystawcy. Taka kontrola odbywa się w ramach czynności sprawdzających, a urzędnicy mogą przejrzeć tylko dokumenty, ale nie mają prawa przeprowadzać normalnego postępowania dowodowego, np. przesłuchiwać świadków. Nie mogą też przeglądać całej księgowości.

Kontrolę krzyżową można przeprowadzić w związku z prowadzonym postępowaniem podatkowym lub kontrolą podatkową.

Ponadto sprawdzić można tylko kontrahenta wykonującego działalność gospodarczą. Urząd nie może więc w ramach kontroli krzyżowej prześwietlić osoby, która sprzedała nam komputer, ale nie prowadzi własnej firmy.

Co ważne, kontrola krzyżowa nie wyklucza możliwości skorygowania deklaracji. Czynności sprawdzające (w ramach których odbywa się kontrola krzyżowa) nie są tożsame z kontrolą podatkową, nie są więc przeszkodą do korekty deklaracji.

 

Opracowanie: Ewa Suszek

Więcej w Rzeczpospolitej z dn. 8.05.2009 r.