Składkę pielęgnacyjną zapłacą pracujący i emeryci

Gazeta Prawna , autor: Michalina Topolewska , oprac.: GR

maj 11, 2009

Kończy się pierwszy etap prac specjalnego zespołu, który ma przygotować ustawę o opiece długoterminowej. Ma m.in. wprowadzić obowiązkowe ubezpieczenie od ryzyka niesamodzielności. Efektem spotkań będzie zielona księga zawierająca diagnozę opieki długoterminowej oraz wnioski i rekomendacje do przyszłej ustawy.

Obecnie pomoc osobom i przewlekle chorym zapewniają pomoc społeczna i system ochrony zdrowia. Ta pierwsza świadczy usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania (korzysta z nich ok. 100 tys. osób) i w domach pomocy społecznej, gdzie część odpłatności ponosi umieszczona tam osoba. Z kolei ze środków NFZ opłacany jest m.in. pobyt osób w zakładach opiekuńczo-leczniczych (ZOL) i pielęgnacyjno-opiekuńczych (ZPO).

Senacki zespół zaproponuje wprowadzenie, na wzór Niemiec, składki na ubezpieczenie pielęgnacyjne. Środki ze składki mają trafić na fundusz ubezpieczeniowy administrowany przez NFZ.
Składka ma wynosić około 1% i byłaby potrącana z dochodu pracownika, zmniejszając jego zarobki.
Świadczenie dla osoby całkowicie niesamodzielnej wynosiłoby od 1,5 do 1,8 tys. zł. Ważnym skutkiem wprowadzenia nowej składki byłoby stworzenie nowych miejsc pracy dla opiekunek czy rehabilitantów.

 

Opracowanie: Ewa Suszek

Więcej w Gazecie Prawnej z dn. 8.05.2009 r.