Czy emeryt ma prawo rozliczać się według stawki liniowej?

Gazeta Prawna , autor: Maciej Grela , oprac.: GR

maj 11, 2009


Pracownik odchodzi właśnie na emeryturę. Jednak chce świadczyć pewne prace na rzecz swojego byłego pracodawcy. Ma zamiar wybrać sposób rozliczeń podatkowych na zasadzie liniowego, 19-proc. PIT. Czy ma takie prawo?

Pracownik odchodzący na emeryturę, który w dalszym ciągu chce świadczyć pewne prace na rzecz swojego byłego pracodawcy w ramach indywidualnej działalności gospodarczej, zasadniczo nie będzie miał prawa rozliczać dochodu osiąganego z tego tytułu zgodnie z tzw. metodą liniową (jednolitą stawką 19-proc). Należy bowiem wskazać, że zgodnie z art. 9a ust. 3 ustawy o PIT świadczenie usług na rzecz byłego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik wykonywał w ramach stosunku pracy w danym roku podatkowym lub roku poprzedzającym dany rok podatkowy, wyklucza możliwość opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej – stawką liniową.

Zatem możliwość wyboru takiej formy rozliczenia pojawiłaby się dopiero po upływie terminów ograniczających możliwość skorzystania z tej formy lub w przypadku świadczenia usług, które nie pokrywałyby się z uprzednimi obowiązkami pracowniczymi podatnika.

Przykładowo, pracownik, który odszedł na emeryturę w 2009 roku i który chciałby świadczyć na rzecz byłego pracodawcy usługi analogiczne do swych uprzednich obowiązków pracowniczych, mógłby dokonać wyboru metody liniowej dopiero począwszy od 2011 roku.

Opracowanie: Grzegorz Rodziewicz

Więcej w Gazecie Prawnej z 11 maja 2009 r.