Gdy firma ma kłopot z zapłatą składek, pomóc może ZUS

Rzeczpospolita , autor: Artur Jezierski , oprac.: GR

maj 11, 2009


Jeśli firma ma kłopoty finansowe i nie jest w stanie regulować należności wobec ZUS na czas, wówczas może wystąpić z wnioskiem o odroczenie terminu płatności, jednak powinna pamiętać, że ZUS, rozpatrując wnioski – zarówno o odroczenie terminu płatności, jak i rozłożenie zaległości na raty – weźmie pod uwagę jej możliwości płatnicze. Ważny będzie również stan finansów ubezpieczeń społecznych.

We wniosku należy uzasadnić powody tego, że znaleźliśmy się w trudnej sytuacji finansowej.
Przedsiębiorca wnioskujący o odroczenie terminu płatności składek powinien pamiętać, że maksymalny okres odroczenia może wynieść sześć miesięcy.

Aby można było myśleć o ulgach, konieczne jest opłacenie w całości składek sfinansowanych ze środków osób ubezpieczonych. Ulgom podlegają bowiem wyłącznie składki finansowane przez płatnika.

Rozłożeniu na raty nie podlegają składki finansowane przez ubezpieczonych nie będących płatnikami tych składek.

Opracowanie: Ewa Suszek

Więcej w Rzeczpospolitej z 11 maja 2009 r.