Od renty wyrównawczej nie ma PIT

Rzeczpospolita , autor: BON , oprac.: GR

Maj 11, 2009


Wypłacona renta wyrównawcza z tytułu utraconych zarobków na skutek nieszczęśliwego wypadku nie jest opodatkowana i spółka jako płatnik nie powinna pobierać od niej zaliczki na podatek.

Art. 21 ust. 1 pkt 3c ustawy mówi, że wolne od podatku dochodowego są odszkodowania w postaci renty otrzymane na podstawie przepisów prawa cywilnego w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia przez poszkodowanego, który utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość. Oznacza to, że spółka jako płatnik nie jest obowiązana do poboru i odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłaconej renty wyrównawczej.

Opracowanie: Ewa Suszek

Więcej w Rzeczpospolitej z 11 maja 2009 r.