Zapłacony PCC firma może odzyskać

Rzeczpospolita , autor: Paweł Barnik , oprac.: GR

maj 11, 2009


Do 31 grudnia 2006 r. w zakresie pożyczek udzielanych spółkom kapitałowym przez ich wspólników (udziałowców/akcjonariuszy) istotne znaczenie miały dwa przepisy ustawy o PCC (dokładnie art. 2 pkt 4 oraz art. 9 pkt 10 lit h).  Wszystkie pożyczki udzielone przez udziałowca (akcjonariusza) spółce kapitałowej nie podlegały wówczas opodatkowaniu tym podatkiem (pod warunkiem rozliczenia transakcji w VAT) lub ewentualnie korzystały ze zwolnienia z opodatkowania.
 
Na skutek zmian od stycznia 2009 r. pożyczka udzielona spółce przez wspólnika lub akcjonariusza nie jest już uznawana za zmianę umowy spółki kapitałowej na gruncie PCC i zostaje objęta zwolnieniem od podatku od czynności cywilnoprawnych. Zwolnienie to stosuje się do wartości kapitału zakładowego pokrytego przez spółkę kapitałową z pożyczki udzielonej tej spółce przez wspólników lub akcjonariuszy od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2008 r.

Obecnie spółki, które otrzymały pożyczkę od udziałowca/akcjonariusza i odprowadziły z tego tytułu w latach 2007 – 2008 należny PCC, są uprawnione do złożenia korekty deklaracji PCC–3 oraz wniosku o stwierdzenie nadpłaty w tym podatku.

Opracowanie: Ewa Suszek

Więcej w Rzeczpospolitej z 11 maja 2009 r.