Dodatkowe środki na szkolenia

Rzeczpospolita , autor: Anna Cieślak-Wróblewska , oprac.: GR

maj 11, 2009


Firmy, które przechodzą problemy strukturalne, mogą liczyć na ponad 270 mln zł dotacji. Są to m.in. pieniądze na szkolenia oraz bezpośrednią pomoc finansową dla zwalnianych pracowników. Za unijne granty firma może także zmienić profil działalności.

Firmy oprócz dotacji na projekty „szkolenia zamiast zwolnień” mogą ubiegać się o inne formy
wsparcia z programu „Kapitał ludzki”. Z tej formy wsparcia mogą skorzystać np. firmy, które muszą zmienić profil działalności. Zamiast zwalniać pracowników i zatrudniać nowych mogą wysłać tych dotychczasowych na szkolenia zmieniające ich kwalifikacje. Obecnie dotacje na ten cel sięgają 85 proc. wartości projektu.

Ponadto przedsiębiorstwa, które się restrukturyzują i prowadzą tzw. zwolnienia monitorowanej, mogą za pomocą funduszy unijnych zredukować zatrudnienie. Dotacje przeznaczone są na szkolenia dla zwalnianych. Ich koszt w 100 proc. pokrywany jest z funduszy UE. Firmy zainteresowane tego typu pomocą muszą jednak brać udział w konkursach na dotacje, co jest niestety znacznym utrudnieniem.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego planuje też wprowadzić rozwiązania, które pozwolą oprócz zdobycia nowych kwalifikacji udzielić pracownikowi pomocy finansowej. Jeśli np. znajdzie pracę w miejscowości położonej powyżej 50 km od miejsca zamieszkania, otrzyma dodatek relokacyjny. Jego wysokość to dwukrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę przy odległości 50 – 100 km  (ponad 2,5 tys. zł) lub czterokrotność przy odległości powyżej 100 km (ok. 5,1 tys. zł).

Resort rozwoju szacuje, że nowe rozwiązania będą wdrażane od III kw. 2009 roku.

Opracowanie: Andrzej Jurczewski

Więcej w Rzeczpospolitej z 11 maja 2009 r.