Podstawowe szkolenie bhp wystarczy do zwalczania pożaru

Rzeczpospolita , autor: ZAL , oprac.: GR

maj 12, 2009


Zgodnie z uchwalonymi zmianami pracodawca będzie musiał jedynie wyznaczyć pracowników do zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników, bez obowiązku kierowania ich na szkolenie w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Z obowiązku wyznaczania osoby odpowiedzialnej za zwalczanie pożarów w firmie będą zwolnieni pracodawcy zatrudniający wyłącznie pracowników młodocianych lub niepełnosprawnych.

Zmieniony kodeks pracy nie rozstrzyga, ile osób w przedsiębiorstwie ma odpowiadać za ewakuację załogi i zwalczanie ognia. W kodeksie pracy znajdzie się tylko ogólny przepis, że liczba pracowników odpowiedzialnych za udzielanie pierwszej pomocy, ewakuację i zwalczanie pożarów powinna uwzględniać rodzaj i poziom występujących zagrożeń. To samo dotyczy szkoleń i wyposażenia w odpowiedni sprzęt takich osób.

Jeżeli pracodawca uzna, że wskazane jest zatrudnienie specjalisty – inspektora ochrony przeciwpożarowej – może skierować pracownika na kurs. Jeśli natomiast w zakładzie zagrożenie pożarowe jest minimalne, to wyznaczonym osobom wystarczy podstawowe szkolenie BHP.


Ustawa po przyjęciu przez Senat, wejdzie w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Opracowanie: Andrzej Jurczewski

Więcej w Rzeczpospolitej z 12 maja 2009 r.