Czy w przypadku, gdyby emerytura z FUS okaże się niższa od renty, ZUS będzie mógł wypłacać pełną rentę oraz dodatkowo połowę emerytury, a w tym pełną kwotę emerytury z II filaru ?

Tak. W razie zbiegu prawa do nowej emerytury z FUS oraz okresowej emerytury kapitałowej z prawem do renty wypadkowej, emerytura z II filaru jest wypłacana w pełnej wysokości.


Opracowanie: Grzegorz Rodziewicz

Więcej w Gazecie Prawnej z 12 maja 2009 r.