Jak ZUS obliczy nową emeryturę

Gazeta Prawna , autor: Marek Opolski , oprac.: GR

maj 12, 2009


Nowa emerytura stanowi równowartość kwoty będącej wynikiem podzielenia podstawy jej obliczenia przez tzw. średnie dalsze trwanie życia dla osób w wieku równym wiekowi przejścia na emeryturę danej osoby.

Podstawą obliczenia emerytury jest suma zwaloryzowanego kapitału początkowego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne zewidencjonowanych na indywidualnym koncie ubezpieczonego w ZUS z uwzględnieniem ich waloryzacji. Sposób obliczenia emerytury na nowych zasadach można sprowadzić do następującego wzoru:


NE = KSW + KKPW / ŚDTŻ

Poszczególne symbole oznaczają:

NE – kwotę nowej emerytury,

KSW – kwotę składek na ubezpieczenie emerytalne, z uwzględnieniem ich waloryzacji,

KKPW – kwotę zwaloryzowanego kapitału początkowego,

ŚDTŻ – średnie dalsze trwanie życia dla osób w wieku równym wiekowi przejścia na emeryturę.

Należy podkreślić, że nie zawsze wszystkie wymienione we wzorze składniki stanowią
o wysokości nowej emerytury.

Podstawę obliczenia emerytury dla osób, 7 które po 31 grudnia 1998 r. nie podlegały ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, stanowi bowiem jedynie wartość zwaloryzowanego kapitału początkowego. Natomiast osoby, które podjęły działalność zarobkową dopiero po 31 grudnia 1998 r., nie mają ustalonego kapitału początkowego. Dla takich osób podstawę obliczenia emerytury będzie stanowiła jedynie kwota składek na ubezpieczenie emerytalne zgromadzonych na koncie w ZUS, z uwzględnieniem ich waloryzacji.

Opracowanie: Adam Banaszek

Więcej w Gazecie Prawnej z 12 maja 2009 r.