Składki ZUS w trakcie urlopu bezpłatnego

Rzeczpospolita , autor: SYG , oprac.: GR

Maj 13, 2009


Czy pracownikowi można udzielić roczny urlop bezpłatny? Jak w tym okresie powinny być rozliczane składki ZUS?

Kodeks pracy nie ogranicza długości trwania urlopu bezpłatnego. Tylko wówczas, gdy urlop ten trwa dłużej niż trzy miesiące, strony mogą przewidzieć możliwość odwołania z niego pracownika z ważnych przyczyn. Za każdym razem do udzielenia urlopu potrzebny jest pisemny wniosek pracownika. Dopiero wówczas pracodawca może, choć nie musi, wyrazić aprobatę.

W czasie trwania urlopu podwładny nie dostaje wynagrodzenia. Dlatego nie są też za niego naliczane i odprowadzane składki na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne. Przerwę związaną z urlopem bezpłatnym, w ramach danego miesiąca kalendarzowego, wykazuje się na druku ZUS RSA.

Natomiast udzielając dłuższego urlopu bezpłatnego, pracodawca powinien pouczyć pracownika, że po upływie 30 dni pobytu na takim urlopie straci on prawo do świadczeń zdrowotnych.


Opracowanie: Andrzej Jurczewski

Więcej w Rzeczpospolitej z 13 maja 2009 r.