Badania zawsze na koszt firmy

Rzeczpospolita , autor: Monika Wacikowska , oprac.: GR

maj 13, 2009


Czy za czas niewykonywania pracy w związku z badaniami lekarskimi pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia?

Pracodawca nie może dopuścić do pracy osoby, która nie ma aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy. Dlatego podejmując decyzję o zatrudnieniu nowej osoby, powinien wcześniej skierować ją na wstępne badania lekarskie.

W trakcie zatrudnienia podwładny może być skierowany na tzw. okresowe badania lekarskie. Częstotliwość ich przeprowadzania zależy od rodzaju wykonywanej pracy, a co za tym idzie od narażenia pracownika na czynniki szkodliwe dla zdrowia.

W miarę możliwości badania okresowe powinny być przeprowadzane w godzinach pracy. Jednak za czas niewykonywania pracy w związku z tymi wizytami u lekarza podwładny zachowuje prawo do wynagrodzenia. Dotyczy to zarówno standardowych badań okresowych, jak i dodatkowych (art 229 § 3 lep.). Ponadto gdyby badania miały być wykonane w innej miejscowości niż miejsce pracy pracownika, przysługują mu też należności na pokrycie kosztów przejazdu według zasad obowiązujących przy podróżach służbowych (art 229 § 3 k.p.).


Opracowanie: Andrzej Jurczewski

Więcej w Rzeczpospolitej z 13 maja 2009 r.