Nie wszystkie dochody pozbawiają prawa do ulgi

Rzeczpospolita , autor: BON , oprac.: GR

Maj 13, 2009


Rodzic, którego dziecko uzyska przychody opodatkowane na zasadach określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od przychodów ewidencjonowanych, nie traci prawa do ulgi prorodzinnej. Wynika tak z interpretacji Izby Skarbowej w Warszawie z 23 kwietnia 2009 r. (IPP-B1/415-248/09-2/KS).
 

Zgodnie z art. 27f ust 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnik ma prawo odliczyć od podatku określoną kwotę, jeśli w roku podatkowym wychowywał własne lub przysposobione dzieci. Aby móc skorzystać z ulgi, należy osiągać dochody opodatkowane według skali podatkowej, wychowywać w roku podatkowym dzieci własne lub przysposobione oraz wykazać podatek (po odliczeniu składki na ubezpieczenia zdrowotne).

Aby rodzic pełnoletniego dziecka nabył prawo do ulgi, dziecko nie może osiągnąć dochodów innych niż wolne od podatku dochodowego, renta rodzinna bądź dochody w wysokości nie powodującej obowiązku zapłaty podatku.


Opracowanie: Ewa Suszek

Więcej w Rzeczpospolitej z 13 maja 2009 r.