W trakcie postępowania naprawczego pracownicy nie będą chronieni

Gazeta Prawna , autor: Małgorzata Piasecka-Sobkiewicz , oprac.: GR

maj 13, 2009


W planie naprawczym, który ma obowiązek przedstawić przedsiębiorca wszczynający postępowanie naprawcze, należy określić również sposób przeprowadzenia restrukturyzacji zatrudnienia. Wszczęcie postępowania naprawczego oznacza przede wszystkim łatwiejszą możliwość rozwiązywania umów o pracę.


Nawet pracownicy w tzw. okresie ochronnym przed emeryturą nie będą korzystali z ochrony przed zwolnieniem, ponieważ przedsiębiorca prowadzący postępowanie naprawcze swojej firmy może rozwiązać z nimi umowę o pracę. Wypowiedzieć umowę o pracę będzie mógł także w czasie urlopu pracownika lub innej usprawiedliwionej nieobecności, nawet wówczas, gdy nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia.

Pracodawca może zwolnić także kobietę w ciąży lub w okresie urlopu macierzyńskiego oraz wypowiedzieć umowę o pracę zawartą w celu przygotowania zawodowego.

Podczas trwania postępowania naprawczego mogą być też prowadzone w firmie tzw. zwolnienia grupowe.

Natomiast pracodawca i indywidualni pracownicy nie mogą wystąpić do Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych o wypłatę świadczeń.

Opracowanie: Ewa Suszek

Więcej w Gazecie Prawnej z 13 maja 2009 r.