Czy można zwolnić po uzyskaniu prawa do renty?

Gazeta Prawna , autor: Ewa Drzewiecka , oprac.: GR

maj 14, 2009


Z powodu wypadku przy pracy przechodzę na rentę wypadkową z tytułu częściowej niezdolności do pracy. Stosunek pracy rozwiązał się wskutek porozumienia z pracodawcą. Czy w związku z tym pracodawca powinien mi wypłacić oprócz odprawy rentowej także wynagrodzenie za okres trzymiesięcznego wypowiedzenia? Czy pracodawca powinien zaproponować mi inne stanowisko, skoro wypadek przy pracy nie był z mojej winy?

Jeżeli umowa o pracę została rozwiązana za porozumieniem stron, to nie obowiązuje okres wypowiedzenia. Wynika z tego, że umowa rozwiązuje się w terminie dowolnie wybranym przez strony. Jeżeli pracodawca i pracownik postanowili, że umowa rozwiąże się po upływie trzech miesięcy od zawarcia porozumienia, pracownik ma prawo do wynagrodzenia za ten okres. Natomiast w razie ustalenia krótszego terminu, np. tydzień po podpisaniu porozumienia, czy w tym samym dniu, nie można domagać się wynagrodzenia za trzy miesiące.

Pracownik nie ma obowiązku wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron. Gdyby pracownik nie wyraził zgody na rozwiązanie umowy, pracodawca miał prawo jej wypowiedzenia. Gdyż nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego.

Opracowanie: Grzegorz Rodziewicz

Więcej w Gazecie Prawnej z 14 maja 2009 r.