Czy brak rejestracji pozbawia prawa do odliczenia VAT?

Rzeczpospolita , autor: BON , oprac.: GR

maj 17, 2009


Aby  móc odliczyć VAT od zakupów, przedsiębiorca powinien zarejestrować się jako podatnik VAT czynny. Wynika tak z interpretacji Izby Skarbowej w Warszawie z 31 marca 2009 r. (IPPP1-443132/09-4/MP).

Podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur wystawionych na jego rzecz i otrzymanych przed dokonaniem rejestracji dla celów VAT, związanych z przyszłą działalnością opodatkowaną. W celu zrealizowania nabytego prawa do odliczenia konieczne jest złożenie deklaracji dla potrzeb VAT za okresy rozliczeniowe, w których podatnik otrzymywał faktury dokumentujące zakupy towarów i usług, dokonując odliczeń zgodnie z przepisami ustawy o VAT.

Podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o naliczony w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku nie stosuje się jednak do przedsiębiorców, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Ustawa o VAT nie pozbawia podatnika prawa do odliczenia VAT od zakupów poczynionych przed rejestracją, o ile kupione towary i usługi będą wykorzystywane do bieżącej lub przyszłej działalności opodatkowanej (oraz ewentualnie spełniać inne warunki określone w ustawie o VAT). Niemniej ustawodawca narzucił podatnikom, chcącym odliczać VAT od poczynionych nabyć obowiązek rejestracji jako podatnik VAT czynny.

Opracowanie: Ewa Suszek

Więcej w Rzeczpospolitej z 15 maja 2009 r.