Dojazdy na uczelnię mogą zwiększyć firmowe odpisy

Rzeczpospolita , autor: Joanna Bonecka , oprac.: GR

maj 17, 2009


Jeśli podatnik dokształca się na studiach, których kierunek pokrywa się z rodzajem prowadzonego przedsiębiorstwa, to dojazdy na uczelnię może wliczyć w koszty uzyskania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Wynika tak z interpretacji Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 2 stycznia 2009 r. (ITPB1/415-678/08/MM).

Wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych w formie studiów wyższych nie są ujęte w katalogu wydatków nie uznawanych za koszt uzyskania przychodów zawartym w art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nie jest to jednak wystarczającą przesłanką do zaliczenia poniesionych wydatków do kosztów podatkowych. Konieczne jest również wykazanie związku przyczynowego między poniesionymi wydatkami a celem, jakim jest osiągnięcie przychodu lub zachowanie albo zabezpieczenie źródła przychodu.

IS stwierdziła, że do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wnioskodawca ma prawo zaliczyć wydatki poniesione w związku z eksploatacją samochodu osobowego (związane z dojazdami na uczelnię), do wysokości limitu tzw. kilometrówki.

Opracowanie: Ewa Suszek

Więcej w Rzeczpospolitej z 15 maja 2009 r.