Zwrot składki z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej podczas przerwy na macierzyństwo

Rzeczpospolita (2009-05-18), autor: Magdalena Januszewska I Konrad Piłat , oprac.: GR

Maj 18, 2009


Już we wrześniu matki, które zapłaciły składki z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej podczas przerwy na macierzyństwo, będą mogły ubiegać się o ich zwrot.

Przedsiębiorcze matki, które zapłaciły na ZUS składki z tytułu prowadzenia własnej firmy podczas urlopu macierzyńskiego przysługującego z racji zatrudnienia na etacie, zyskają prawo do zwrotu składek wraz z odsetkami. Te zaś, które nie zapłaciły, mogą liczyć na ich umorzenie. Jeśli w wyniku umorzenia powstanie nadpłata, to ZUS zaliczy ją na poczet zaległych, bieżących lub przyszłych składek. Jeśli nie ma takiej możliwości, to je zwróci.

Natomiast kobiety, które dorabiały podczas urlopów wychowawczych i w tym czasie zapłaciły składki z własnej firmy, mają prawo żądać zwrotu jedynie ewentualnych odsetek. W przypadku nie zapłacenia składek, mogą ubiegać się o umorzenie zarówno składek i odsetek. Na zgłoszenie wniosków o abolicję kobiety mają czas od 1 września 2009 r. do końca sierpnia 2010 r.

Szczegóły procedury zwrotu składek są aktualnie ustalane, jednak wiadomo, że zwrot będzie kłopotliwy pod względem rozliczeń podatkowych. Osoby, które kilka lat temu wpłaciły składki ZUS i teraz otrzymają ich zwrot z pewnością będą miały problemy z ustaleniem, czy składki zaliczyć do kosztów firmy czy też odliczyć od dochodu. Jednocześnie w wielu wypadkach takie osoby nie posiadają już odpowiednich dokumentów i deklaracji podatkowych, bo trzeba je przechowywać tylko przez pięć lat. Tymczasem od tego, jak zostały rozliczone składki, zależy wysokość podatku dochodowego, który trzeba będzie zapłacić od zwrotów.

Opracowanie: Andrzej Jurczewski

Więcej w Rzeczpospolitej z 18 maja 2009 r.