Czy ZUS przeliczy renty i emerytury od stycznia?

Gazeta Prawna (2009-05-19), autor: Marek Opolski , oprac.: GR

maj 19, 2009

Wyrównanie renty lub emerytury przeliczonej z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia pracowników przysługuje od 1 stycznia, jeśli wniosek o takie przeliczenie zostanie złożony do końca 2009 roku.

Osoby wnioskujące o przyznanie świadczenia, ale także uprawnione już do emerytury lub renty mogą zgłosić wniosek o przeliczenie świadczenia z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za lata, za które nie udowodniły wynagrodzeń. Jeżeli wniosek o ponowne obliczenie wysokości emerytury lub renty zostanie zgłoszony nie później niż w ciągu 12 miesięcy od wejścia w życie omawianej nowelizacji (a więc do końca 2009 roku), to emerytura lub renta w wysokości przeliczonej według nowych zasad będzie przysługiwała od 1 stycznia 2009 r.

Jeśli wniosek zostanie zgłoszony po upływie 12 miesięcy od wejścia w życie tych przepisów, to ZUS wypłaci świadczenie ustalone według nowych zasad od pierwszego dnia miesiąca, w którym zgłoszono wniosek.

PODSTAWA PRAWNA
Art. 2-3 ustawy z 4 września 2008 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. nr 192, poz. 1180).

Więcej w Gazecie Prawnej z 19 maja 2009 r.