Podatki i ulgi…

Rzeczpospolita , autor: . Jaga , oprac.: GR

mar 19, 2007

Osoby, które są właścicielami mieszkania lub domu, wcale nie muszą być pozbawione prawa do preferencyjnego kredytu z dopłatą do odsetek na kupno lub budowę nowego lokum. Wystarczy, że przed złożeniem wniosku o kredyt podarują własne mieszkanie rodzicom lub rodzeństwu. Warunek braku lokum kredytobiorca musi bowiem spełniać w dniu zawarcia umowy kredytu preferencyjnego (pisaliśmy o tym 12 marca). Nie ma jednak przeszkód, by już po podpisaniu umowy z bankiem nabyć inne mieszkanie czy dom, bez utraty prawa do dopłat. Taką możliwość potwierdził nam Departament Prawno-Legislacyjny Ministerstwa Budownictwa. Nabycie może nastąpić również w drodze spadku lub darowizny, które od 1 stycznia 2007 r. są zwolnione od podatku, jeśli czynione są na rzecz zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwa, ojczyma i macochy.

Czy zatem kredytobiorca, który najpierw podarował najbliższej rodzinie swoje mieszkanie, może je odzyskać podobną drogą, nie płacąc podatku Jak wyjaśnił Marek Kolibski, doradca podatkowy z kancelarii Ożóg i Wspólnicy, przepisy podatkowe nie przeszkadzają szybko odzyskać darowiznę w drodze kolejnej darowizny. Wystarczy zgłosić obie te darowizny do urzędu skarbowego. Organy podatkowe nie miałyby powodów, by takie zwrotne" darowizny kwestionować. Nie wynika z nich bowiem narażenie Skarbu Państwa na uszczuplenie, nie wchodzi więc w grę odpowiedzialność karna skarbowa mówi M. Kolibski. Więcej na ten temat za tydzień.

Źródło: ustawa z 28 lipca 19B3 r. o podatku od spadków i darowizn (DzLHZ 2004 r. nr 142. poz. 1514 z późn. zm.] w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2007 r. oraz ustawa z 8 września 2006 roku o finansowym wspieraniu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania [DzU z 2006 r. nr 183. poz. 1354)

Działka z domem w budowie

Podatnik, który nabył grunt z domem w trakcie budowy, skorzysta z ulgi odsetkowej tylko w części dotyczącej wydatków na dokończenie budowy wynika z wydanej 8 marca 2007 r. decyzji dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi. Sprawa dotyczy podatnika, który w 2004 r. zaciągnął w banku kredyt na zakup nieruchomości oraz dokończenie rozpoczętej przez zbywcę budowy domu jednorodzinnego. W 2005 r. starosta powiatowy przeniósł na jego rzecz pozwolenia na budowę domu wydane poprzedniemu właścicielowi nieruchomości.

Więcej Rzeczpospolita.