PIP wypowie się o zatrudnieniu niepełnosprawnego

Rzeczpospolita (2009-05-19), autor: SYG , oprac.: GR

maj 20, 2009
Czy zakład, który nie zapewnia warunków pracy chronionej może zatrudnić osobę niepełnosprawną.


Jak pisze Rzeczpospolita pracodawca niezapewniający warunków pracy chronionej ma możliwość zatrudnienia osoby niepełnosprawnej mającej orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w razie uzyskania pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Pracy o przystosowaniu stanowiska pracy do potrzeb tej osoby. Pozwala na to ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Aby uzyskać taką opinię, należy zwrócić się z wnioskiem do właściwego ze względu na lokalizację zakładu pracy okręgowego inspektoratu pracy. We wniosku należy wskazać zatrudnioną osobę niepełnosprawną i stanowisko pracy, na którym jest zatrudniona. W przypadku zatrudnienia niepełnosprawnego w formie telepracy, opinia PIP nie będzie potrzebna.

Więcej w Rzeczpospolitej z 19 maja 2009 r.