Kto ubezpiecza pracującą mamę

Rzeczpospolita (2009-05-20), autor: Izabela Nowacka , oprac.: GR

maj 21, 2009

Kobietę, która w trakcie pobierania zasiłku macierzyńskiego wykonuje zlecenie, zleceniodawca zgłasza do ZUS. Nawet gdy płaci już po jej powrocie do macierzystej firmy.

Kobietę pobierającą zasiłek macierzyński trzeba zgłosić obowiązkowo do ubezpieczeń w ZUS z tytułu umowy-zlecenia. Kiedy wróci do pracy na etacie, zleceniodawca może ją wyrejestrować z dotychczasowych obligatoryjnych ubezpieczeń i zgłosić ponownie tylko do ubezpieczenia zdrowotnego. 

Na dokonanie zgłoszenia zleceniobiorcy do ubezpieczeń płatnik będący zleceniodawcą ma siedem dni od daty powstania obowiązku ubezpieczenia. Do obowiązków płatnika składek, oprócz zgłoszenia, należy również przekazywanie do ZUS imiennych raportów miesięcznych, po upływie każdego miesiąca kalendarzowego, w ustawowym terminie wyznaczonym dla rozliczania składek.

Świeżo upieczona mama, która w czasie urlopu macierzyńskiego podejmuje dodatkowo pracę na zlecenie, podlega obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowym, zdrowotnemu i wypadkowemu, jeśli zlecenie będzie realizowała w siedzibie bądź miejscu prowadzenia działalności przez zleceniodawcę. Do ubezpieczenia chorobowego może przystąpić na zasadzie wyboru, dobrowolnie. Zgłoszenia dokonuje się na formularzu ZUS ZUA z kodem rozpoczynającym się od 04.

Więcej w Rzeczpospolitej z 20 maja 2009 r.