Nie wszystko co da szef, będzie przychodem

Rzeczpospolita (2009-05-20), autor: Iwona Kaczanowska , oprac.: GR

maj 21, 2009

Świadczenia otrzymywane przez pracownika od pracodawcy są jego przychodem ze stosunku pracy. Wyjątkiem są jednak wygrane w konkursach, których przedmiot nie ma związku z obowiązkami pracowników.
 
Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskane na terytorium Polski dochody (przychody) z wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 66a i 68 tej ustawy, są opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Jeśli konkursy organizowane przez pracodawcę dla pracowników są zgodne z regulaminem konkursu i jednocześnie przedmiotem konkursu nie są czynności wykonywane przez pracowników w ramach ich obowiązków służbowych, otrzymane wygrane rzeczowe będą opodatkowane 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym.

Przychód pracowników z wygranej w konkursie, jeśli nie został rozpoznany jako przychód ze stosunku pracy, nie stanowi podstawy do poboru składek na ubezpieczenia społeczne. Jeśli jednak konkurs dotyczyłby czynności wykonywanych przez pracowników w ramach stosunku pracy, to wygrane pracowników powinny być opodatkowane jako przychód ze stosunku pracy.

Więcej w Rzeczpospolitej z 20 maja 2009 r.