Co nowego u doradców…

Gazeta Prawna , autor: . Łz , oprac.: GR

mar 19, 2007

Krajowa Rada Doradców Podatkowych przyjęta plan działania na rok 2007. Zawiera on takie punkty, jak: ochrona zawodu doradcy podatkowego, opiniowanie aktów prawnych dotyczących . prawa podatkowego, rozwój doradztwa podatkowego, obowiązek kształcenia, ubezpieczenie doradców podatkowych i inne. Więcej www.kidp.pl

STANOWISKO KRBR. Krajowa Rada Biegłych Rewidentów wydała 13 lutego 2007 r. stanowisko w sprawie zgodności zapisów Międzynarodowego Standardu Rewizji Finansowej oraz normy wykonywania zawodu biegłego rewidenta. Rada wyjaśnia wątpliwości w stosowaniu przez podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych postanowień pkt 17 MSRF 500 Dowody badania które mogą się wydawać niezgodne ż postanowieniami pkt 7 oraz pkt 13 normy nr 1 wykonywania zawodu biegłego rewidenta Ogólne zasady badania sprawozdań finansowych. Więcej www.Wbr.org.pl

NOWY DORADCA BPG.Grzegorz Młodzieniak, doradca podatkowy zasilił szeregi pracowników firmy BPG Consulting we Wrocławiu. Do firmy przeszedł z Urzędu Kontroli Skarbowej we Wrocławiu oraz Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu. Specjalizuje się w VAT, CIT! cenach transferowych. Więcej www.bpg.pl

WIELKA CZWÓRKA DOMINUJE.Firmy Wielkiej Czwórki posiadają obecnie 71,5 prać. udziału w globalnym rynku usług doradztwa podatkowego. 22,4 proc. udziału w rynku należy do mniejszych spółek doradczych i kancelarii prawniczych, a ok. 6,2 proc. to udział pozostałych firm – Wynika z danych opublikowanych przez International Tax Review.

WYRÓŻNIENIE ZA BADANIA.Wyróżnienie w konkursie Medal europejski dla Usług za badanie sprawozdań finansowych według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej otrzymała firma Ródl & Partner. Wyróżnienie przyznawane jest przez Business Centre Club. Laureatem Medalu Europejskiego dla Usług za Wycenę rezerw na świadczenia pracownicze została z kolei Grupa Gumułka. Uroczystość wręczenia Medali Europejskich odbędzie się 26 marca.

Więcej Gazeta Prawna.