Z uprawnionym do emerytury trudno się rozstać

Rzeczpospolita (2009-05-20), autor: Rzeczpospolita , oprac.: GR

maj 21, 2009

Zakład wypowiedział umowę o pracę kobiecie, która uzyskała prawo do emerytury kolejowej z racji ukończenia 55 roku życia.

Niezadowolona kobieta w pozwie do sądu stwierdziła, iż w pracy realizowała się zawodowo, będąc u szczytu swych możliwości, a decyzja pracodawcy o skróceniu okresu zatrudnienia przekreśliła możliwości dalszego rozwoju i ewentualnego awansu. Zachowanie pracodawcy w jej mniemaniu nosiło znamiona dyskryminacji ze względu na płeć i wiek.

Sądy pierwszej i drugiej instancji uznały, że skarga dotycząca dyskryminacji płci oraz wieku jest bezpodstawna.
 
Sąd Najwyższy natomiast  przyznał, że wypowiedzenie kobiecie umowy o pracę tylko z powodu uzyskania świadczeń emerytalnych jest sprzeczne z konstytucją. Zróżnicowanie sytuacji prawnej ze względu na płeć dopuszczalne jest w przypadku, gdy przemawiają za tym istotne argumenty natury konstytucyjnej, czyli np. uprzywilejowanie wyrównawcze.

Natomiast uprawnienie kobiety do skorzystania z możliwości przejścia na wcześniejszą emeryturę przy obniżonym wieku emerytalnym jest jej szczególnym przywilejem. Dyskryminacja ze względu na wiek nie występuje w tej sprawie. Uchwała Sądu Najwyższego z 19 listopada 2008 r., IPZP4/08

Więcej w Rzeczpospolitej z 20 maja 2009 r.