Zamiast ryczałtu od zlecenia trzeba pobrać zaliczkę

Rzeczpospolita (2009-05-21), autor: Izabela Nowacka , oprac.: GR

maj 21, 2009

Jeśli od zlecenia pobraliśmy zryczałtowany podatek, a następnie z tym samym zleceniobiorcą podpisaliśmy w danym miesiącu kolejną umowę i w efekcie zsumowane wynagrodzenie przekroczy 200 zł, od całości musimy potrącić zaliczkę na PIT.

Przychody z umów-zleceń, uzyskiwane od osoby prowadzącej działalność gospodarczą, zaliczamy do źródła, jakim jest działalność wykonywana osobiście. Sposób opodatkowania zleceń określa art. 41 ustawy o PIT. Zgodnie z nim zaliczki na podatek dochodowy pobiera i odprowadza do urzędu skarbowego płatnik, a więc zleceniodawca.

Od początku 2009 r. jest wprowadzony przez ustawodawcę wyjątek: przychody z umów zawieranych na małe kwoty są obciążone podatkiem w formie ryczałtu, który wynosi 18%. Nie stosujemy tu żadnych kosztów uzyskania przychodu ani nie odliczamy składek ZUS i składki zdrowotnej.

Ryczałt pobieramy, jeżeli suma należności określonych w umowie lub w umowach zawartych z osobą nie będącą pracownikiem płatnika z tego samego tytułu nie przekracza miesięcznie od tego samego płatnika kwoty 200 zł.

Więcej w Rzeczpospolitej z 21 maja 2009 r.