Kto może rozliczać VAT tylko od marży

Rzeczpospolita (2009-05-21), autor: Konrad Piłat , oprac.: GR

maj 21, 2009

Zgodnie z art. 120 ust. 4 ustawy o VAT w przypadku podatnika wykonującego czynności polegające na dostawie towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków nabytych uprzednio przez tego podatnika dla celów prowadzonej działalności lub importowanych w celu odprzedaży podstawą opodatkowania VAT jest marża. Jest to różnica między całkowitą kwotą, którą ma zapłacić nabywca, a kwotą nabycia pomniejszoną o VAT.

Taki sposób obliczenia podatku dotyczy przedmiotów, które podatnik nabył:

– od osoby fizycznej, prawnej lub jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, nie będącej podatnikiem ani w rozumieniu polskiej ustawy, ani w innych krajach UE;

– podatników, jeżeli dostawa tych towarów była zwolniona od podatku na podstawie art. 43 ust 1 pkt 2 lub art. 113;

– podatników, jeżeli VAT od dostawy tych towarów także naliczony był od marży;

– podatników z innych krajów UE, jeżeli dostawa tych towarów była zwolniona od VAT na zasadach odpowiadających regulacjom zawartym w art. 43 ust 1 pkt 2lub art. 113;

– podatników z innych krajów UE, jeżeli dostawa tych towarów była opodatkowana na zasadach odpowiadających polskim regulacjom VAT marża.
 
Przedsiębiorcy mogą odprowadzać podatek od marży także przy dostawie:

– dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków uprzednio importowanych przez podatnika;

– dzieł sztuki nabytych od ich twórców lub spadkobierców twórców;

– dzieł sztuki nabytych od podatnika, o którym mowa w art. 15, innego niż wymieniony w ust. 4 i 5, które podlegały opodatkowaniu według stawki 7%.
 
Opodatkowania VAT marża nie stosuje się do nowych środków transportu będących przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.

Więcej w Rzeczpospolitej z 21 maja 2009 r.