Pomocny Homer

SUPER NOWOŚCI , autor: PG , oprac.: GR

lut 8, 2007

Osoby niewidome i niedowidzące mogą się ubiegać o dotację na zakup sprzętu elektronicznego oraz oprogramowania komputerowego. Taką możliwość daje im program Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Komputer dla Homera”. Druki i wszelkie instrukcje na temat programu można pobierać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Szopena 8 w Mielcu. Po wypełnieniu wniosków należy je składać w rzeszowskim oddziale PFRON do 15 marca br.