Nie dla wszystkich firm pieniądze na wakacje są kosztem

Rzeczpospolita (2009-05-22), autor: WP , oprac.: GR

maj 24, 2009

Jeśli świadczenie urlopowe wypłaca firma, która zatrudnia przynajmniej 20 pracowników, nie może odliczyć tego wydatku.

Jeśli świadczenie urlopowe wypłaca firma, która zatrudnia przynajmniej 20 pracowników, nie może odliczyć tego wydatku.

Tak wynika z interpretacji ministra finansów (nr DD6/033/ 28/KWW/09/PK-169).

Świadczenie urlopowe może być kosztem uzyskania przychodów tylko wtedy, gdy zostało wypłacone zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. To wnioski z art. 23 ust.1 pkt 42 ustawy o PIT (oraz art. 16 ust. 1 pkt 45 ustawy o CIT).

Ustawa o zfśs daje możliwość wypłaty świadczenia urlopowego tym firmom, które zatrudniają mniej niż 20 pracowników (w przeliczeniu na pełne etaty) i nie tworzą zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Zrezygnować z funduszu mogą też przedsiębiorstwa, które zatrudniają 20 lub więcej pracowników, ustawa o zfśs nie przewiduje jednak wtedy wypłaty świadczenia urlopowego.

Więcej w Rzeczpospolitej z 22 maja 2009 r.