Łatwiej o zasiłek pogrzebowy po zaginionym

Rzeczpospolita (2009-05-22), autor: JAM , oprac.: GR

maj 24, 2009

Bliscy osób zaginionych, których ciała zostały odnalezione po dłuższym czasie, nie będą pozbawieni prawa do zasiłku pogrzebowego. Właśnie wchodzi bowiem w życie ustawa z 3 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (DzU nr 69, poz. 596).

Do art. 81 ustawy emerytalnej dodano szczególne zasady nabywania prawa do zasiłku pogrzebowego, w sytuacji gdy ciało zaginionego odnajduje się po okresie dłuższym niż 12 miesięcy od jego śmierci. A właśnie po takim czasie, zgodnie z dotychczasowymi przepisami, prawo do ubiegania się o zasiłek pogrzebowy wygasa. Nie mogły więc z niego korzystać rodziny zaginionych których ciała odnajdywały się po dłuższym czasie.

Teraz, jeśli dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe z powodu późniejszego odnalezienia zwłok lub zidentyfikowania osoby zmarłej, prawo do zasiłku pogrzebowego wygaśnie po upływie 12 miesięcy od daty sporządzenia aktu zgonu. Do potwierdzenia tej daty będzie potrzebne zaświadczenie z policji lub prokuratury albo odpis zupełny aktu zgonu. Oprócz tego należy złożyć wniosek na druku ZUS Z-12, rachunki za pogrzeb, dokumenty potwierdzające pokrewieństwo lub powinowactwo.

Więcej w Rzeczpospolitej z 22 maja 2009 r.