Pakiet antykryzysowy

Rzeczpospolita (2009-05-25), autor: Tomasz Zalewski , oprac.: GR

maj 25, 2009

Każda firma, nawet zatrudniająca jedną osobę, będzie mogła na koszt państwa finansować sześciomiesięczny przestój, szkolić zatrudnionych oraz elastycznie operować czasem pracy.

Jak pisze Rzeczpospolita negocjacje dotyczące pakietu antykryzysowego trwają już kilka miesięcy. W ostatecznej wersji  projektu rząd wycofał się z założenia, że z antykryzysowego pakietu skorzystają tylko firmy zatrudniające co najmniej 20 pracowników. Wedle ostatniej korekty, pracownicy mikro firm też będą mogli liczyć na spec-ustawę.

Żeby z niej skorzystać, wystarczy, że pracodawca wykaże 30-procentowy spadek obrotów po 1 lipca 2008 r. oraz brak zaległości wobec fiskusa i ZUS. Wtedy pracowników, dla których okresowo zabraknie zajęcia, będzie można wysyłać na kursy i studia podyplomowe, za które prawie w całości zapłaci państwo. Refundacja może wynieść nawet 90 proc. ceny kursu, jednak pracodawcy nie zostanie zwrócone więcej niż trzykrotność przeciętnej pensji.

Pracodawca będzie mógł też elastyczniej organizować pracę załogi, nawet poprzez skracanie czasu pracy. Jeśli firma będzie musiała wprowadzić przestoje, to jej pracownicy maksymalnie przez sześć miesięcy będą otrzymywać świadczenia w wysokości zasiłku dla bezrobotnych. W zamian za pomoc pracodawca przez rok nie będzie mógł przeprowadzać zwolnień ze względów ekonomicznych.

Więcej w Rzeczpospolitej z 25 maja 2009 r.